Doorgaan naar content
Uitstekend!

Privacyverklaring

Kussenbox Expert is onderdeel van Marketing Reus en gevestigd aan de Nieuwe Kazernelaan 2, D86 in Ede. Kussenbox Expert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Als je ons contactformulier invult, dan laat je persoonlijke gegevens bij Kussenbox Expert achter. In dit privacy statement leggen we je uit wat er met deze gegevens gebeurt. Omdat Kussenbox Expert jouw privacy belangrijk vindt, gaat Kussenbox Expert zorgvuldig met jouw gegevens om. Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen? Stel ze gerust via info@demarketingreus.nl.

Welke gegevens verwerkt Kussenbox Expert

De volgende gegevens verwerkt Kussenbox Expert mogelijk van jou:

  • Naam 

  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

  • Bedrijfsnaam

Wat doet Kussenbox Expert met deze gegevens?

Kussenbox Expert kan jouw gegevens gebruiken voor verschillende doelen:

Contact opnemen

Als je ons contactformulier hebt ingevuld, dan kunnen we telefonisch of via e-mail contact met je opnemen. 

Versturen van servicemails

Met servicemails houden wij je op de hoogte van relevante onderwerpen die betrekking hebben op Kussenbox Expert.

Versturen van nieuwsbrieven

Op verzoek stuurt Kussenbox Expert je graag nieuwsbrieven met gratis tips, artikelen en updates over marketing. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor een nieuwsbrief. Dat kan door in de nieuwsbrief te klikken op “afmelden”.

Persoonlijke communicatie & gebruiksvriendelijkheid

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, indien je hiermee akkoord gaat in bijvoorbeeld de cookie-instellingen.

Verbetering van onze website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Wet- & regelgeving

Wij volgen de op ons rustende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Alleen werknemers van Kussenbox Expert kunnen jouw gegevens inzien. De gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als Kussenbox Expert daartoe wettelijk verplicht is. Kussenbox Expert verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligt Kussenbox Expert jouw gegevens?

Op de website van Kussenbox Expert wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiliging.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit mailen naar info@demarketingreus.nl.

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kussenbox Expert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je Kussenbox Expert verzoekt jouw gegevens te verwijderen, dan doet Kussenbox Expert dit zo spoedig mogelijk, tenzij Kussenbox Expert wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten, zoals het voeren een juridische zaak.

Kussenbox Expert reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op een verzoek.

Bewaartermijn

Kussenbox Expert bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is of zo lang als de wet ons voorschrijft.

Klacht

Als je niet tevreden bent over hoe Kussenbox Expert met jouw gegevens omgaat, dan kun je een klacht indienen bij Kussenbox Expert door een e-mail te sturen naar info@demarketingreus.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.